Numery kont bankowych

NUMERY KONT BANKOWYCH

W związku ze zmianą banku na BRE BANK podajemy nowe numery kont bankowych:
  • 81 1140 1124 0000 4004 3000 1013 - numer konta Lubelskiego Oddziału KIDP,
  • 83 1140 1124 3556 0000 2222 4444 - opłata z tytułu przekształcenia wpisu warunkowego we wpis,
  • opłata z tytułu wpisu na listę doradców podatkowych (konta indywidualne)
  • składki członkowskie (konta indywidualne) – w sprawie szczegółowych informacji prosimy dzwonić do Regionalnego Oddziału KIDP,
  • ubezpieczenie OC w ramach umowy generalnej z Warta S.A. (konta indywidualne)- w sprawie szczegółowych informacji prosimy dzwonić do Regionalnego Oddziału KIDP.


UBEZPIECZENIA – NR KONTA:

KONTA INDYWIDUALNE
Wpłacając składkę ubezpieczeniową, dotyczącą zawarcia ubezpieczenia OC doradcy podatkowego w ramach Umowy generalnej Warta/Gerling, prosimy o korzystanie przez Państwa z indywidualnego konta, które zostało Państwu przesłane. W przypadku zagubienia pisma informującego o numerze konta indywidualnego dla doradcy podatkowego, prosimy o kontakt z biurem Oddziału Lubelskiego KIDP, które udostępni je Państwu.

Informujemy jednocześnie, że numery kont indywidualnych są zamieszczone również na stronie internetowej www.kidp.pl na liście doradców podatkowych.SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

KONTA INDYWIDUALNE
Przypominamy Koleżankom i Kolegom o obowiązku regularnego i terminowego uiszczania składek członkowskich. Zgodnie z uchwałą nr 55/2010 z dnia 17 stycznia 2010 roku III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie zmiany uchwały nr 19/2002 I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie wysokości składek członkowskich,  miesięczna składka członkowska w okresie 1.02.2010 r. do 31.12.2011 r. wynosi  75 zł od doradcy podatkowego wykonującego zawód, w okresie od 1. 01.2012 r. będzie wynosiła 80 zł. Ponadto 20% składki członkowskiej muszą uiszczać miesięcznie doradcy, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Składkę należy wpłacać do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wpłaty prosimy kierować na indywidualne konta bankowe doradców podatkowych, które Państwo otrzymaliście, z wyszczególnieniem numeru wpisu doradcy i z dopiskiem składka członkowska. Bankiem obsługującym obecnie Krajową Izbę Doradców Podatkowych jest BRE BANK.

W przypadku zagubienia lub nieotrzymania pisma informującego o numerze konta indywidualnego dla doradcy podatkowego, prosimy o kontakt z biurem Oddziału Lubelskiego KIDP, które udostępni je Państwu. Informujemy jednocześnie, że numery kont indywidualnych są zamieszczone również na stronie internetowej www.kidp.pl na liście doradców podatkowych.

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x