Odsetki za zwłokę nie należą się, gdy fiskus nie stracił dochodów

Nie nalicza się odsetek, gdy Skarb Państwa nie doznał uszczerbku finansowego w wyniku powstania zaległości podatkowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że w przypadku gdy w wyniku korekt za jeden okres rozliczeniowy powstanie zaległość podatkowa, a za wcześniejszy lub ten sam wystąpi nadpłata, to wysokość nadpłaty zostanie zaliczona na pokrycie zaległości. Jeśli zatem za dany okres nadpłata skompensowała się z zaległością podatkową, to w efekcie dochody Skarbu Państwa nie zostały uszczuplone. W takiej sytuacji nie należy naliczać odsetek od zaległości podatkowej.

Sąd przypomniał, że zaległość podatkowa to korzyść dla podatnika kosztem Skarbu Państwa. Odsetki natomiast są wynagrodzeniem za korzystanie z cudzego kapitału. W opisanej sytuacji, a więc gdy następuje kompensata nadpłaty z zaległością, Skarb Państwa nie ponosi żadnej straty. W wyniku nadpłaty dysponuje on kwotą, którą wpłacił podatnik, a która zostaje następnie zrównana z powstałą zaległością. Wcześniej identyczne stanowisko prezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 grudnia 2009 r., sygn. akt I FSK 1172/08.

Wyrok WSA w Warszawie jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 861/10

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2010-10-27dodał:
Wojciech Ławniczak
ref. administracyjno-gospodarczy

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x