Pismo Przewodniczącego KRDP Pana Tomasz Michalik

Szanowni Państwo,
Doradcy Podatkowi 

  
Uprzejmie informuję, że w trosce o poprawę sytuacji finansowej naszego samorządu, Krajowa Rada Doradców Podatkowych na posiedzeniu w dniu 7 września 2010 r. przyjęła stanowisko w sprawie wdrożenia procedur windykacyjnych w zakresie składek członkowskich. Rada, działając na wniosek Komisji Finansowej KRDP, zobowiązała Sekretarza i Skarbnika KRDP do bezzwłocznego rozpoczęcia realizacji procedur windykacyjnych w celu wyegzekwowania zaległych składek członkowskich oraz poprawienia ściągalności składek w przyszłości. 
  
Już wkrótce doradcy podatkowi mający zaległości z tytułu zaległych składek członkowskich w kwocie przekraczającej 500 zł, otrzymają przedsądowe wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz dyscyplinarnego. 

Po to, by poprawić ściągalność składek w przyszłych okresach, na koniec każdego kwartału będą wysyłane mailowe wezwania do zapłaty do wszystkich doradców zalegających ze składkami na 25-ty dzień miesiąca kończącego dany kwartał, a gdy zaległość nie zostanie w terminie uregulowana, dłużnik nie złoży wniosku o rozłożenie zaległości na raty albo o wszczęcie postępowania rozjemczego, do dłużników zostaną rozesłane przedsądowe wezwania do zapłaty wraz z informacją o możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz dyscyplinarnego. 
  
W szeroko zakrojoną akcję windykacyjną  - poza organami centralnymi Izby - będą również zaangażowane Oddziały Regionalne KIDP. 
  
Jestem przekonany, że podejdą Państwo do wszystkich opisanych tu działań ze zrozumieniem, mając na uwadze to, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych podejmuje je w najlepiej rozumianym interesie nas wszystkich oraz w trosce o zgodne z prawem i sprawne funkcjonowanie samorządu. 

Chcę Państwa zapewnić, że będziemy dokładać wszelkich starań aby proces ów przebiegał sprawnie a wezwania, o których mowa powyżej otrzymali jedynie dłużnicy. Biorąc jednak pod uwagę skalę operacji nie wykluczam niestety, że może  zdarzyć się i tak, że wezwanie otrzyma doradca, który nigdy z płatnościami składek nie zalegał. Dlatego, gdyby tak się zdarzyło - proszę o wyrozumiałość.   

z poważaniem 
  
Tomasz Michalik
Przewodniczący Krajowej Radydodał:
Wojciech Ławniczak
Biuro LO KIDP 

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x