Małżonkowie dzielą się limitem zwrotu VAT na materiały budowlane

Osoby, które były lub są w związku małżeńskim, muszą pamiętać o szczególnych zasadach składania wniosków o zwrot VAT na materiały budowlane.

Zwrot VAT przysługuje w ramach pięcioletnich limitów (liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku). Stąd konieczność uwzględniania w nowym wniosku zwrotów już otrzymanych. Dotyczy to także tzw. zwrotów małżeńskich. Jeżeli osoba fizyczna przed zawarciem małżeństwa otrzymała rekompensatę, to w kolejnym wniosku przysługującą jej kwotę pomniejsza o zwrot wcześniejszy. Natomiast jeżeli inwestor otrzymał kwotę zwrotu w czasie trwania małżeństwa lub do momentu orzeczenia separacji, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, to przysługującą kwotę zwrotu musi pomniejszyć: o 50% kwoty uprzednio otrzymanej – jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu – jeżeli składany był odrębny wniosek. Urzędy skarbowe mają 4 miesiące na rozpatrzenie wniosku o zwrot.

Źródło: Gazeta Prawna, 14 września 2010 r.

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x