Zawiadomienie o zawieszeniu - wznowieniu działalności

Doradca podatkowy ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o przerwie w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 6 miesięcy (art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym).

Osoby nowo wpisane na listę doradców podatkowych mają 30 dni od daty wpisu na listę doradców podatkowych na poinformowanie Krajowej Rady Doradców Podatkowych o zamiarze niewykonywania zawodu przez okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od dnia wpisu (art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym).

W obydwu przypadkach zgłoszone przerwy są traktowane jako zawieszenie wykonywania zawodu.
Doradca podatkowy, który zawiesił wykonywanie zawodu musi pamiętać o tym, iż zbyt długie niepodejmowanie wykonywania zawodu, przez ponad 5 kolejnych lat skutkować będzie skreśleniem z listy doradców podatkowych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b.ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Członek Izby, który zgłosił zawieszenie wykonywania zawodu, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, zobowiązany jest uiszczać 20% składki członkowskiej miesięcznie na mocy uchwały 55/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 17 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały numer 19/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002r. w sprawie wysokości składek członkowskich.

Pliki do pobrania
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x