Numery kont bankowych

NUMERY KONT BANKOWYCH

W związku ze zmianą banku na BRE BANK podajemy nowe numery kont bankowych:
81 1140 1124 0000 4004 3000 1013 - numer konta Lubelskiego Oddziału KIDP,
83 1140 1124 3556 0000 2222 4444 - opłata z tytułu przekształcenia wpisu warunkowego we wpis,
opłata z tytułu wpisu na listę doradców podatkowych (konta indywidualne)
składki członkowskie (konta indywidualne) – w sprawie szczegółowych informacji prosimy dzwonić do Regionalnego Oddziału KIDP,
ubezpieczenie OC w ramach umowy generalnej z Warta S.A. (konta indywidualne)- w sprawie szczegółowych informacji prosimy dzwonić do Regionalnego Oddziału KIDP.


UBEZPIECZENIA – NR KONTA:

KONTA INDYWIDUALNE
Wpłacając składkę ubezpieczeniową, dotyczącą zawarcia ubezpieczenia OC doradcy podatkowego w ramach Umowy generalnej Warta/Gerling, prosimy o korzystanie przez Państwa z indywidualnego konta, które zostało Państwu przesłane. W przypadku zagubienia pisma informującego o numerze konta indywidualnego dla doradcy podatkowego, prosimy o kontakt z biurem Oddziału Lubelskiego KIDP, które udostępni je Państwu.

Informujemy jednocześnie, że numery kont indywidualnych są zamieszczone również na stronie internetowej www.kidp.pl na liście doradców podatkowych.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

KONTA INDYWIDUALNE
Przypominamy Koleżankom i Kolegom o obowiązku regularnego i terminowego uiszczania składek członkowskich. Zgodnie z uchwałą nr 55/2010 z dnia 17 stycznia 2010 roku III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie zmiany uchwały nr 19/2002 I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie wysokości składek członkowskich,  miesięczna składka członkowska w okresie 1.02.2010 r. do 31.12.2011 r. wynosi  75 zł od doradcy podatkowego wykonującego zawód, w okresie od 1. 01.2012 r. będzie wynosiła 80 zł. Ponadto 20% składki członkowskiej muszą uiszczać miesięcznie doradcy, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Składkę należy wpłacać do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wpłaty prosimy kierować na indywidualne konta bankowe doradców podatkowych, które Państwo otrzymaliście, z wyszczególnieniem numeru wpisu doradcy i z dopiskiem składka członkowska. Bankiem obsługującym obecnie Krajową Izbę Doradców Podatkowych jest BRE BANK.

W przypadku zagubienia lub nieotrzymania pisma informującego o numerze konta indywidualnego dla doradcy podatkowego, prosimy o kontakt z biurem Oddziału Lubelskiego KIDP, które udostępni je Państwu. Informujemy jednocześnie, że numery kont indywidualnych są zamieszczone również na stronie internetowej www.kidp.pl na liście doradców podatkowych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.