Szczegóły szkolenia / imprezy

Sukcesja i podatki
Kategoria: Sukcesja
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 49 / 70
Koszty:  65.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
65.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-09-29
Data zakończenia: 2021-09-29
Organizotor:  Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych ;
           

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi

Zarząd Lubelskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online Sukcesja i podatki”, które poprowadzi Pani Teresa Kuliberda-Wojtas oraz Pan Michał Wojtas. Odbędzie się ono w dniu 29 września 2021 r. w godzinach 9.00-15.00 poprzez platformę ClickMeeting.

Program szkolenia:

Część 1

Sukcesja - o co w niej chodzi
Czym jest sukcesja, proces tworzenia rodzinnej firmy wielopokoleniowej, kogo dotyczy i dlaczego każdy przedsiębiorca powinien mieć wdrożony plan sukcesyjny.

Część 2

Sukcesja - podatki i inne obowiązki

  1. Spadkobranie klasyczne – czyli sukcesja awaryjna
  2. Zarząd sukcesyjny – i do dalej?
  3. Spadkobiercy w spółkach – problem czy szansa

ZASADY REJESTRACJI:

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwapoprzez panel mDoradcaoraz dokonanie wpłaty na konto LOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Lubelski,ul.Giełdowa 4C lok.34, 01-211 Warszawanr konta 81 1140 1124 0000 4004 3000 1013) -w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu online upływa w dniu 27.09.2021 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do szkolenia (zalecaną przeglądarką internetową jest Google Chrome, w przypadku innych przeglądarek mogą pojawić się problemy z transmisją).Link będzie wysłany w dniu poprzedzającym szkolenie po zamknięciu listy uczestników bezpośrednio z platformy ClickMeeting.

W celu prawidłowego naliczenia punktów kwalifikacyjnych za wysłuchane szkolenie w panelu logowania na szkolenie proszę wpisać imię i nazwisko, następnie „wejść” na szkolenie.

W przypadku pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem LO KIDP.

Odpłatność brutto za szkoleniaw LOKIDP wynosi:

a) 65,00 zł brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 miesięcy.

b)100,00 zł brutto dla doradcy podatkowego zalegającego z płatnością składek dłużej niż 3 miesiące

c)100,00 zł brutto dla pracownika kancelarii doradcy podatkowego


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Lubelski Oddział KIDP (lubelski@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w szkleniu online, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Lubelskiego Oddziału KIDP

KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH ODDZIAŁ LUBELSKI

ul. Grottgera 8/5a, 20-029 Lublin, NIP 526-26-10-268

t: 81534 80 56, m: 607876 879, e:lubelski@kidp.pl,www.krdp.pl,www.podatkibezryzyka.pl

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO INFORMATION CLAUSE)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępnych jest na stroniewww.krdp.plw zakładkaach „polityka prywatności” i „RODO”.

The administrator of your personal data is the National Chamber of Tax Advisers. More information on the principles of data processing is available atwww.krdp.plin the tabs "privacy policy" and "RODO".

Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość.

Think about the environment before you print this message.


Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x