Szczegóły szkolenia / imprezy

Prawo pracy
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 21 / 50
Koszty:  120.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
165.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-10-05
Data zakończenia: 2020-10-05
Organizotor:  Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych ;
           

Zarząd Lubelskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się

w dniu 5 października 2020 r.

Tematyka szkolenia: „Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy - omówienie rodzajów umów o pracę oraz zagadnień dotyczących ich rozwiązywania i świadectw pracy ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów.
Czas pracy – zagadnienia praktyczne. 
Omówienie najważniejszych zmian w prawie pracy w związku z epidemią COVID-19". 
 "

Wykładowca: Wieloletni praktyk w zakresie prawa pracy 

Miejsce szkolenia: Hotel Luxor w Lublinie, al. Warszawska 175a

09:00 – 10:00 rejestracja

10:00 – 11:45 wykład

11:45 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 13:30 wykład

13:30 – 14:15 lunch

14:15 – 16:00 wykład

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Jeśli mają Państwo pytania lub zagadnienia dotyczące tematyki szkolenia które chcieliby Państwo, aby zostały poruszone prosimy o ich przesłanie mailowo na adres: lubelski@kidp.pl - zostaną one przekazane wykładowcy.

Z uwagi na aktualną sytuacją epidemiologiczną informujemy, iż każdy z uczestników szkolenia będzie zobowiązany do:

- wypełnienia w dniu szkolenia oświadczenia, które przesyłamy w załączeniu do niniejszej wiadomości,

- poddania się pomiarowi temperatury ciała przy pomocy bezdotykowego termometru,

- dezynfekcji rąk,

- używania środków ochrony osobistej (maseczki lub przyłbicy, jednorazowych rękawiczek)

- zachowania bezpiecznej odległości od innych uczestników szkolenia – co najmniej 1,5-2 metrów,

- korzystania wyłącznie z oznakowanych miejsc siedzących.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

- 120,00 zł brutto dla doradcy podatkowego bez zaległości w opłacaniu składek (materiały w formie elektronicznej);

- 165,00 zł brutto dla doradcy podatkowego zalegającego z płatnością składek dłużej niż 3 miesiące (materiały w formie elektronicznej);

- 165,00 zł brutto dla pracownika kancelarii doradcy podatkowego (materiały w formie elektronicznej);

- 250,00 zł brutto dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich kancelarii (materiały w formie elektronicznej);

- dopłata 20 zł do materiałów w formie papierowej.

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Lubelskiego Oddziału KIDP, ul. Grottgera 8/5a, 20-029 Lublin:

mBANK S.A. 81 1140 1124 0000 4004 3000 1013

Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 24.09.2020.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Lubelski Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 24.09.2020roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.


Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x