Szczegóły szkolenia / imprezy

Polityka rachunkowości po zmianach oraz praktyczna organizacja planu kont ZMIANA TERMINU
Kategoria: Rachunkowość
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 31 / 50
Koszty:  120.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-02-27
Data zakończenia: 2020-02-27
Organizotor:  Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych ;
           

Zarząd Lubelskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się

w dniu 27 lutego 2020 r.

Tematyka szkolenia:

„Polityka rachunkowości po zmianach oraz praktyczna organizacja planu kont”

Wykładowca: Pani Dorota Mikulska

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Hotelu Lawendowy Dworek w Lublinie ul. Krochmalna 13 C.

Program szczegółowy:

08:30 – 09:30 rejestracja

09:30 – 11:15 wykład

11:15 – 11:30 przerwa kawowa

11:30 – 13:00 wykład

13:00 – 14:00 lunch

14:00 – 15:15 wykład

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o doradztwie podatkowym jednym z zadań Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest działalność wydawnicza, oświatowa i szkoleniowa. Działalność taka nie jest ograniczona jedynie do członków Izby i może być skierowana do zewnętrznego otoczenia korporacji, np. przedsiębiorców, księgowych.

W związku z powyższym szkolenia organizowane przez Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych skierowane są nie tylko do doradców podatkowych i ich pracowników, ale wszystkich innych zainteresowanych osób. Tacy uczestnicy dokonują zgłoszenia udziału w szkoleniu na odrębnych kartach zgłoszenia kierowanymi bezpośrednio do biura LO KIDP.

W imieniu Zarządu zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie informacji o możliwości udziału w szkoleniach wśród osób spoza korporacji. W naszej opinii im większym zainteresowaniem będą cieszyć się nasze szkolenia, tym ciekawsze tematy szkoleń oraz lepsi wykładowcy odwiedzą nasz region, co będzie z pożytkiem dla Nas wszystkich.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

- 120,00 zł brutto dla doradcy podatkowego bez zaległości w opłacaniu składek (materiały w formie elektronicznej);

- 150,00 zł brutto dla doradcy podatkowego zalegającego z płatnością składek dłużej niż 3 miesiące (materiały w formie elektronicznej);

- 150,00 zł brutto dla pracownika kancelarii doradcy podatkowego (materiały w formie elektronicznej);

- 200,00 zł brutto dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich kancelarii (materiały w formie elektronicznej); karta zgłoszenia

- Dopłata 20 zł do materiałów w formie papierowej.

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Lubelskiego Oddziału KIDP, ul. Grottgera 8/5a, 20-029 Lublin:

mBANK S.A. 81 1140 1124 0000 4004 3000 1013

Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 14.02.2020 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Lubelski Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 14.02.2020 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH ODDZIAŁ LUBELSKI

ul. Grottgera 8/5a, 20-029 Lublin, NIP 526-26-10-268

t: 81534 80 56, m: 607876 879, e: lubelski@kidp.pl, www.krdp.pl, www.podatkibezryzyka.pl


Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x