podatki Regionalne Oddziały KIDP:
Dolnośląski Oddział KIDP: www.dolnoslaski.kidp.pl
Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP: www.kujawsko-pomorski.kidp.pl
Lubuski oddział KIDP: www.lubuski.kidp.pl
Łódzki oddział KIDP: www.lodzki.kidp.pl
Małopolski oddział KIDP: www.malopolski.kidp.pl
Mazowiecki oddział KIDP: www.kidp.mazowiecki.pl
Opolski Oddział KIDP : www.kidp.opole.pl
Podkarpacki Oddział KIDP : www.podkarpacki.kidp.pl
Pomorski Oddział KIDP : www.kidp.pomorze.pl
Śląski Oddział KIDP : www.slaski.kidp.pl
Warmińsko-Mazurski Oddział KIDP : www.warminsko-mazurski.kidp.pl
Zachodniopomorski Oddział KIDP: www.zokidp.org.pl
Wielkopolski Oddział KlDP : www.wielkopolski.kidp.pl
Podlaski Oddział KIDP: www.podlaski.kidp.pl
Świętokrzyski Oddział KIDP: www.swietokrzyski.kidp.pl
podatki Parlament, Rząd RP:
Sejm RP: www.sejm.gov.pl
Senat RP: www.senat.gov.pl
Kancelaria Premiera RP: www.kprm.gov.pl
podatki Izby Skarbowe:
Białystok: www.is.biaman.pl
Bydgoszcz: www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl
Gdańsk: www.gdansk.pl/izba/
Katowice: www.isnet.katowice.pl
Kielce: www.izba-skarbowa.kielce.pl
Kraków: www.iskrakow.krak.pl
Lublin: www.is.lublin.pl
Łódź: www.izbaskarbowa.lodz.pl
Olsztyn: www.olsztyn.is.gov.pl/2801/index.php
Opole: www.izba-skarbowa.opole.pl/cms/index.php
Poznań: www.is.poznan.pl
Rzeszów: www.is.rzeszow.pl
Szczecin: www.izba-skarbowa.szczecin.pl
Warszawa: www.www.izba-skarbowa.waw.pl
Warszawa: www.www.izba-skarbowa.waw.pl
Wrocław: www.is.wroc.pl/index.php?str=glowna
Zielona Góra: www.iskarb.pl
podatki Ministerstwa RP:
Ministerstwo Finansów: www.mofnet.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa: www.mst.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki: www.mg.gov.pl
Ministerstwom Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury: www.mi.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia: www.mz.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu: www.men.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkis.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej: www.wp.mil.pl/pl/index
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Środowiska: www.mos.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl
podatki Inne przydatne serwisy:
Polski Serwer Prawa: www.lex.com.pl
Najwyższa Izba Kontroli: www.nik.gov.pl
GUS: www.stat.gov.pl/cps/rde/xchg/gus
Narodowy Bank Polski: www.nbp.pl
ZUS: www.zus.pl
Urząd Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl
Służba Celna Rzeczpospolitej Polskiej: www.mf.gov.pl
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową: www.ibngr.edu.pl
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych: www.paiz.gov.pl/index
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości : www.parp.gov.pl
Fundacja Wspomagania Wsi: www.fww.org.pl