W dniu 18 listopada 2010r. odbyły się XIV Dni Edukacji Prawniczej stowarzyszenia studentów prawa ELSA które honorowym patronatem objeła Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

 
Na w/w spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele trzech zawodów zaufania publicznego t.j Adwokat - Franciszek Piątkowski, Radca Prawny - Mariusz Filipek oraz Doradca Podatkowy - Pani Bożena Zybura. Przedmiotem tychże dni była prezentacja zawodów prawniczych.
 
Każdy z zaproszonych gości dokonywał prezentacji wykonywanego zawodu informując o warunkach jakie należy spełnić aby przynależeć do danej korporacji, studenci zadawali wiele pytań dotyczących egzaminu jak i czynności jakie wykonywać mogą doradcy podatkowi na co Pani Bożena Zybura skrupulatnie odpowiadała.

W spotkaniu w którym uczestniczyło ok. 60 studentów przygotowane było odrębne stoisko na którym pracownik LO KIDP Wojciech Ławniczak udzielał informacji na temat korporacji doradców podatkowych oraz rozdawał drobne upominki w postaci folderów, biuletynów oraz gadżetów przekazanych przez Biuro KIDP.

DATA PUBLIKACJI: 2010-12-14 + pozostałe aktualności