Aktualność: II edycja Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych

             Instytut Nauk Prawnych

      Polskiej Akademii Nauk

           Warszawa, 28 września 2016 r.

Szanowni Państwo,

Niniejszym pozwalamy sobie przesłać informację o prowadzonej w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rekrutacji na II edycję Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych. Studia mają na celu kształcenie osób, pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu działalności doradców podatkowych, w szczególności: osób ubiegające się o wpis na listę doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów, pracowników oraz współpracowników kancelarii prawniczych, pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej), osób prowadzących działalność gospodarczą, osób zarządzających przedsiębiorstwem, menadżerów, członków rad nadzorczych, pracowników samorządu gospodarczego, zawodowego.

Program studiów w sposób kompleksowy obejmuje wiedzę w zakresie szeregu dziedzin prawa, w tym: podstawowych instytucji prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego, prawa gospodarczego, prawa upadłościowego, procedury sądowo-administracyjnej, prawa karnego materialnego, prawa karnego reguł postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz wykonywania orzeczeń w sprawach karnych skarbowych, zagadnień prawno-podatkowych cen transferowych (cen transakcyjnych), wybranych zagadnień z zakresu prawa europejskiego, w tym unijnego prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, wybranych zagadnień z zakresu unijnego prawa podatkowego, gospodarczego oraz prawa podatkowego wybranych państw członkowskich UE.

Dwusemestralne studia prowadzone są przez  wybitnych przedstawicieli nauki:pracowników Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Wydziałów Prawa i Administracji renomowanych uczelni wyższych w Polsce, a także wybitnych praktyków: sędziów, doradców podatkowych oraz radców prawnych i adwokatów.

 Mam nadzieję, że nasze Studium będzie stanowiło interesującą dla Państwa okazję do podniesienia kwalifikacji.

Więcej informacji na temat Studium można znaleźć na naszej stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN w zakładce „Studia podyplomowe i szkolenia” pod adresem http://www.inp.pan.pl/index.php?a=studia-podyplomowe&bb=17 Ponadto wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretarz studiów – Pani Irena Chodyko nr tel.                kom.:  606 315 444, e-mail: i.chodyko@inp.pan.pl   Nabór trwa do 21 października 2016 r.

                                Dr hab. Monika Tarska, prof. nadzw. INP PAN

                              Kierownik Studiów Podyplomowych dla                                         Doradców Podatkowych

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, tel. 22 826-75-71, e-mail: inp.@inp.pan.pl, www.inp.pan.pl NIP 525 000 93 93

 

DATA PUBLIKACJI: 2016-10-05 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x