Aktualność: Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań do końca 2016 r.:

31.08.2016 - Klub Doradcy Podatkowego tematem spotkania będzie  
                     Start-biznes i sprawy korporacyjne
05.09.2016 - Szkolenie z tematu "Zmiany w Ordynacji podatkowej część II w                           tym nieujawnione źródła przychodów" - wykładowca Dr Dariusz  
                     Strzelec 
30.09.2016 - Klub Doradcy Podatkowego
28-29.10.2016 - Szkolenie z tematu "Podatek dochodowy od osób prawnych i   
                           fizycznych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2016 r." -                                wykładowca Tomasz Wojewoda
                         - "Wybrane zagadnienia z zakresu wykonalności decyzji                                        podatkowych (rygor natychmiastowej wykonalności decyzji
                           nieostatecznej)"
                         - "Problematyka wznowienia postępowania" - Iwona Skrok
                           Aleksander Stanek
30.11.2016 - Szkolenie z tematu "Jednolity plik kontrolny" - wykładowca  
                     Zdzisław Modzelewski
09.12.2016 - Klub Doradcy Podatkowego połączony ze spotkaniem  
                     opłatkowym - prowadzący Piotr Orzeł 

Zarząd Lubelskiego Oddziału KIDP zastrzega możliwość zmian w powyższym harmonogramie.

DATA PUBLIKACJI: 2016-09-22 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x