Aktualność: Przygotowujemy się do wyborów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 września br. Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła uchwałę nr 429/2021w sprawie określenia Zasad wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby.

Jednocześnie przypominamy, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych przystępuje do przygotowania spisu wyborców, który w zależności od ostatecznie przyjętych dat Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach KIDP zostanie opublikowany w pierwszych dniach października br. Mając na uwadze przyjęty przez Radę zdalny tryb organizacji Zgromadzeń, kontakt, uczestnictwo w Zgromadzeniu oraz co najważniejsze z punktu widzenia ważności każdego Zgromadzenia, potwierdzanie obecności prowadzone będzie za pomocą dwustopniowej metody weryfikacji tożsamości doradców podatkowych biorących w nim udział. Zastosowanie tej metody możliwe będzie jedynie za pośrednictwem adresów mailowych i numerów telefonów komórkowych, na które zostaną wysłane indywidualne dane do logowania. Tym samym aktualność tych danych w systemie mDoradca jest kluczowa dla prawidłowego przebiegu Zgromadzeń i jedynie aktualne dane doradców podatkowych w systemie mDoradca pozwolą każdemu doradcy z Państwa Regionu, który będzie zainteresowany uczestnictwem, wziąć udział w Zgromadzeniu.

Mając na uwadze powyższe, przypominamy i prosimy Państwa o weryfikację w systemie mDoradca swoich danych (w tym adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego). Co ważne adres e-mail powinien być Państwa indywidualnym adresem poczty oraz numer telefonu wskazany w mDoradcy nie może być numerem telefonu stacjonarnego bowiem konieczne jest posiadanie funkcji odbioru sms.

Aktualizacji prosimy dokonać w systemie mDoradca pod adresem:https://mdoradca.krdp.pl/W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z Biurem KIDP tel. 693 920360.DATA PUBLIKACJI: 2021-10-13 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x