Aktualność: Spis wyborców Walnego Zgromadzenia w Lubelskim Oddziale KIDP

Szanowni Państwo
Doradcy Podatkowi

  Uprzejmie informujemy, że dnia 12 września 2017 roku w serwisie internetowym KIDP (https://krdp.pl/strona.php/2397_spisy_wyborcow_w_walnych_zgromadzeniach_w_regionalnych_oddzialach_kidp.html .) zostały zamieszczone spisy wyborców uprawnionych do wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały nr 388/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz Regulaminu działania komisji wyborczych i komisji skrutacyjnych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby “na nieprawidłowości w spisie wyborców w okręgu wyborczym mogą być wnoszone zastrzeżenia do Przewodniczącego KRDP w terminie 7 dni od dnia opublikowania spisu wyborców.”

DATA PUBLIKACJI: 2017-09-26 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x