Aktualność: Wydanie albumu "Historia Doradztwa Podatkowego w Polsce"

                                                                                   Katowice, dn. 15.11.2016 r.
Koleżanki i koledzy,
doradcy podatkowi
Szanowni Państwo,
Jednym z planów działania Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych jest wydanie albumu „Historia Doradztwa Podatkowego w Polsce”, który przedstawiał będzie od początku proces tworzenia i powstawania naszego zawodu. Album będzie również posiadał wolne strony i miejsca do indywidualnego uzupełnienia przez doradcę o swoje pamiątki z poszczególnych okresów prowadzenia swojej kancelarii. Koszt takiego albumu (widziałam podobne, bardzo ładne i dostojne) to ok. 40 zł. brutto. Mam nadzieję, że Regionalne Zarządy KIDP będą zainteresowane zakupem takich albumów dla doradców ze swoich regionów. Liczę na wsparcie finansowe w poniesionych kosztach ich wydania.
Aby mogły powstać, konieczne jest zgromadzenie różnego rodzaju pamiątek, dokumentów, zdjęć, pism itd., co pozwoli na prawidłowe ułożenie informacji i szeroki zakres przedstawienia powstawania zawodu w różnych regionach Polski. Fundacja-kronikarz zobowiązuje się do pełnienia nadzoru, dbania o zgromadzone materiały wchodząc nie jako w rolę instytucji, która na stałe przejmie opiekę nad zgromadzonym historycznym materiałem oraz tym, który powstawać będzie w latach przyszłych. Dbałość o materiały z poprzednich lat i kontynuowanie zapisów bieżących pozwoli na zgromadzenie w jednym miejscu informacji o doradztwie podatkowym.
Wgląd w dokumentację będzie ogólnie dostępy i może przychylić się w przyszłości do wiernego odtworzenia faktów i zdarzeń.
OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA DORADCÓW PODATKOWYCH
Plac Grunwaldzki 8-10 p.130, 40-950 Katowice, tel. (32) 258 10 45, www.ofdp.pl
PKO BANK POLSKI SA: 82 1020 2313 0000 3102 0421 1173
W związku z wyżej wymienionym działaniem bardzo proszę o rozesłanie tej informacji do doradców z Państwa regionów w celu pozyskania różnego rodzaju dokumentacji, która Państwa zdaniem warta będzie umieszczenia w albumie lub powinna być zachowana dla potomnych. Może to również dać obraz jak w poszczególnych regionach Polski tworzył się nasz zawód. Sprawy formalne związane z przelaniem praw autorskich będą przeprowadzane na bieżąco.
Iwona Wojsław
Prezes Zarządu
Ogólnopolskiej Fundacji
Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2016-11-21 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x