Aktualność: Szcze ne wmerła Ukrajiny ni sława, ni wola (apel)

Koleżanki, Koledzy,

doradcy podatkowi.

Za wschodnią granicą Polski rozgrywa się dramat, którego rozmiarów jeszcze kilka dni temu nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić.Każdy z nas stara się w miarę możliwości nieść pomoc obywatelom Ukrainy szukającym w naszej Ojczyźnie schronienia przed wojną.

Działając razem jesteśmy w stanie pomóc bardziej.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych podjęły współpracę, której celem będzie:

· -zorganizowanie zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc rzeczową i finansową uchodźcom z Ukrainy,

· -promowanie wszelkich inicjatyw zbierania środków finansowych, które w całości będą przekazane na zakup i wysyłkę na Ukrainę środków medycznych (opatrunków i leków itp.)

· -stworzenie i obsługa bazy doradców podatkowych, którzy deklarują pomoc w udostępnieniu ukraińskim uchodźcom dachu nad głową (dot. przede wszystkim kobiet, dzieci i starców)

· -stworzenie i obsługa bazy wolontariuszy - doradców podatkowych, którzy deklarują pomoc w transporcie uchodźców ukraińskich z granicy

· -finansowanie i pomoc w zakwaterowaniu, wyżywieniu, leczeniu i wszelkich innych formach zabezpieczenia bytu uchodźców.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

prosimy o dokonywanie wpłat darowizn na konto naszej Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych z dopiskiem "Ukraina"

na konto82 1020 2313 0000 3102 0421 1173w Banku PKO BP

Wszystkie wpłaty będą przeznaczone na taką formę pomocy, jaka okaże się niezbędna, aby nasi najbliżsi Sąsiedzi z Ukrainy mogli przetrwać ten najgorszy czas.

Równocześnie zwrócimy się do naszych koleżanek i kolegów doradców podatkowych z Ukrainy z pytaniem o oczekiwane przez nich formy wsparcia.

Prezydium

Krajowej Rady Doradców PodatkowychDATA PUBLIKACJI: 2022-02-28 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin

tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
fax. (81) 534 80 57

x
x